„Gazela” przebiegła obok Skarżyska

18 kwietnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił listę wniosków, które zostały zakwalifikowane do uzyskania dofinansowania w ramach I Konkursu programu priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme). Część 7) Gazela – Niskoemisyjny transport miejski”. Spośród 32 wniosków, wśród których znajdował się ten złożony przez gminę Skarżysko-Kamienna, na podstawową listę wniosków zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania zakwalifikowały się tylko dwa – złożone przez MPK Częstochowa i Urząd Miasta Gdyni.

Do NFOŚiGW skierowanych zostało w sumie 32 wniosków opiewających na łączną kwotę 643,6 mln PLN. Do ostatecznej oceny dopuszczonych zostało jednak tylko 25 wniosków na łączną kwotę 560 mln 373 tys. złotych. Na podstawową listę rankingową „załapały” się tylko dwa wnioski i mają one szansę uzyskać dofinansowanie na zakup niskoemisyjnych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG.


Pierwszym z nich jest wniosek złożony przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie, które wnioskuje o kwotę 65 950 000 zł. Przyznana kwota to 100% wartości inwestycji – przeznaczona ona zostanie na zakup autobusów oraz budowę stacji tankowania CNG. Drugim wnioskiem z przyznanym dofinansowaniem jest ten złożony przez Urząd Miasta Gdynia. Tutaj dofinansowanie wynosić będzie 14.050.000 zł, co stanowi blisko 94% wartości inwestycji. Z tych środków zakupionych zostanie 10 autobusów hybrydowych oraz przeszkolonych do ich obsługi zostanie 25 kierowców.

Na liście rezerwowej znalazło się 15 wniosków, m.in. z Warszawy, Radomia czy Ostrowca Świętokrzyskiego – mają one jednak nikłą szansę na uzyskanie środków w tej odsłonie „Gazeli”. Gmina Skarżysko-Kamienna nie znalazła się nawet na liście rezerwowej, co całkowicie przekreśla szansę na pojawienie się w najbliższym czasie w Skarżysku fabrycznie nowych autobusów…

Wniosek o pozyskanie środków na zakup 6 autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym i budowę infrastruktury niezbędnej do eksploatacji tych autobusów złożony w 2013 roku przez gminę Skarżysko-Kamienna obejmował:
– zakup 6 autobusów hybrydowych – 9,6 mln zł,
– budowę stacji tankowania CNG – 1,6 mln zł,
– nadzór inwestorski nad budową stacji tankowania CNG – 35 tys zł,
– szkolenie 20 kierowców z zakresu użytkowania autobusów hybrydowych – 10 tys zł,
– pokrycie kosztów prac przygotowawczych, projektów koncepcyjnych, wykonawczych i organizacyjnych – 200 tys zł.

Łączna wartość złożonego przez nasze miasto projektu to 11,445 mln złotych. Gmina ubiegała się o 100-procentowe dofinansowanie tej inwestycji.


Wciąż jednak zagadką pozostaje jakie pojazdy zostaną zakupione w ramach programu „Gazela”. Rynek autobusów hybrydowych zasilanych sprężonym gazem ziemnym jest bardzo mały, więc beneficjenci mają niewielki wybór modeli pojazdów, jakie zasilą ich parki taborowe. Dla przykładu w ramach litewskiego odpowiednika programu do dziewięciu miast na Litwie dostarczone zostały autobusy Castrosua City Versus CNG (zdjęcie powyżej) oraz hybrydowy Castrosua Tempus Hybrid CNG.

Skomentuj

Twój adres e-mail nie będzie widoczny. Pola oznaczone * są obowiązkowe.

*

*